Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://annemieksatelier.nl, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Annemiek Atelier voor alleen persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Annemiek Atelier te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Annemiek Atelier worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Annemiek Atelier worden geleverd op een ‘as is’-basis. Annemiek Atelier geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Annemiek Atelier geen garanties of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Annemiek Atelier of haar leveranciers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Annemiek Atelier, zelfs als Annemiek Atelier of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Annemiek Atelier mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op de website van Annemiek Atelier kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Annemiek Atelier garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Annemiek Atelier kan de inhoud van haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Annemiek Atelier doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links

Annemiek Atelier heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Annemiek Atelier van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Annemiek Atelier kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.